Nederlands Opleidingsinstituut voor EFT Toepassingen
/

 

 


Wat certificeren we?

EFT is een veelzijdige methodiek. Het wordt vaak ook therapie genoemd maar strikt genomen is het dat niet. De doelstelling van onze opleiding is te zorgen dat je de techniek van Gold Standard EFT™ zodanig beheerst dat je het op professionele wijze kunt toepassen op anderen. De opleiding leidt dus niet op tot therapeut. Of je jezelf therapeut kunt noemen hangt af van je verdere vooropleiding en achtergrond. Om verwarring te voorkomen gebruiken wij daarom bij voorkeur de term EFT behandelaar. De Novet certificering van de behandelaar richt zich dus uitsluitend op zijn vaardigheden in het hanteren van de verschillende EFT technieken in relatie tot de diversiteit aan klachten. De professionele setting waarin EFT wordt aangeboden wordt echter bepaald door de (beroeps)achtergrond van de behandelaar.

De certificering geeft de toekomstige cliënt een beter oordeel over de kwaliteit van de EFT behandelaar. Op deze Novet website is een overzicht beschikbaar van alle door Novet gecertificeerde EFT behandelaren op de pagina "EFT behandelaren".
Het Novet certificeringstraject is verbonden met de Novet opleiding voor professionele toepassing van Gold Standard EFT™.

De opleiding is voor professionals die met cliënten werken en daarvoor EFT willen inzetten. Je mag de opleiding beginnen zonder dat je al een besluit hebt genomen of je (meteen al) doorgaat met de certificering. De blokken 4 en 5 zijn speciaal ontworpen om de certificering verder vorm te geven. Na afronding van blok 4 ben je kandidaat Novet gecertificeerde EFT behandelaar als je een relevante achtergrond en werkervaring in het begeleiden van mensen hebt. Vanaf dat moment is vermelding op de Novet website mogelijk. Onze trainers leggen je dit in meer detail uit.


Het certificeringstraject

Om het Novet certificaat te verkrijgen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Met goed gevolg afronden van alle blokken. Tijdens de blokken wordt huiswerk meegegeven voor het volgende:

  • Het lezen van alle boeken op de verplichte literatuurlijst.  Je levert één boekbespreking naar eigen keuze in. 

  • Het met EFT aantoonbaar hebben behandeld van minimaal 25 verschillende cliënten (eisen over dossiervorming en een verklaring van de cliënten worden bekend gemaakt tijdens de opleiding). Het inleveren van een kort verslag wordt verdeeld over de hele opleiding en begint na blok 3.

  • Het inleveren van drie uitgewerkte casussen, die betrekking moeten hebben op het behandelen van een lichamelijke klacht, een fobie en een trauma. Het moet hierbij gaan om drie verschillende cliënten. Het inleveren van de uitgewerkt casus gebeurt vanaf blok 3.

  • Zelf 10 uur EFT leertherapie ondergaan bij een ervaren EFT behandelaar voor het werken aan eigen problematiek in relatie tot je werk.

  • Het inleveren van je examensessie:  een volledige sessie van totaal 1 uur op video op de laatste lesdag na blok 5. Na beoordeling en goedkeuring van deze opname, volgt certificering.


De Novet opleiding is door diverse organisaties geaccrediteerd

Novet heeft accreditatie aangevraagd bij NVPA, SRVB, NBVH. Novet is geaccrediteerd en gecertificeerd door SKB: 230 studie-uren / SKB-C

Let op: deze organisaties hebben eigen voorwaarden waaraan je moet voldoen. Nadat je lid bent geworden van een van deze beroepsorganisaties, val je binnen de afspraken die deze organisaties gemaakt hebben met zorgverzekeraars. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen (alleen) bij je eigen beroepsorganisatie aangesloten te zijn/blijven.


agenda EFT opleiding Nederland
agenda EFT opleiding België