Nederlands Opleidingsinstituut voor EFT Toepassingen
/

 

 

Ons visioen is een samenleving die gelukkiger is, waarin kinderen van jongs af aan leren hoe ze negatieve ervaringen direct kunnen ontladen en hun vrijheid kunnen behouden in plaats van slachtoffer te worden van ervaren pijn.

Toen wij voor de eerste keer in aanraking kwamen met EFT (Emotional Freedom Techniques) waren we direct onder de indruk. We ervoeren een aanpak die daadwerkelijk werkt, je weer in je kracht zet en je heel maakt.
EFT is revolutionair omdat deze aanpak direct ingrijpt op de negatieve emotionele lading van al onze negatieve ervaringen. Het bevrijdt je van je verleden en geeft je toekomst weer een kleurrijk perspectief. Door EFT wordt je zelfhelend vermogen geactiveerd en raak je in staat om jouw innerlijk potentieel volledig te ontwikkelen.

Het bijzondere van EFT is bovendien dat het in de basis een eenvoudige aanpak is die je uitstekend ook als zelfhulpmiddel kunt toepassen. We gunnen iedereen de bevrijdende kracht van EFT zelf te kunnen ervaren.

Als coach, behandelaar of therapeut is het werken met EFT een bron van inspiratie. Je kunt daadwerkelijk helpen. Cliënten ervaren meer innerlijke vrijheid, geluk. Je kunt samen in beginsel alle stressgerelateerde problematiek oplossen.

Om ons visioen vorm te geven en onze ervaringen met EFT te delen hebben we stichting Novet opgericht. Enerzijds om zoveel mogelijk professionals een grondige opleiding in EFT te geven, anderzijds om zoveel mogelijk mensen in aanraking te laten komen met EFT als zelfhulpmiddel via de EFT cursus. We willen dat het gebruik van EFT zich als een olievlek over de samenleving verspreidt, zodat we gelukkiger leven.

Gary Craig is de grondlegger van EFT en hem komt alle eer toe voor het ontwikkelen van deze fantastische methodiek. Novet heeft regelmatig contact met Craig en hanteert zijn Gold Standard EFT, de enige officiële vorm van EFT sinds 2011. De website van Gary Craig is www.emofree.com.